TIME TABLE TENTATIVE B.A -(Honour’s) & B. Sc (Maths-) Honour’s 2020-21 ODD SEM

Class/ Periodà

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Timeà

9:00 – 9:45

9:45- 10:30

10:30- 11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

12:45-1:30

1:45-2:30

2:30-3:15

3:15-4:00

B.A – II- HON’S

STATS-Sudesh

ECO-

MATHS-PS

ECO-ASHISH

PSY-KS

ENG-AB

SKT-(HIN HON)

COMP-SUBITA

PSY-KD

ENG-JH

HINDI-Mahima

MATHS-NB

ECO-DEEPA

HINDI-Sunita

 

MATHS-KD

ECO-MONIKA

 

MATHS-RN

HINDI-Kiran Verma

PSY-KD

ENG-SUMIT

ECO-

ENG-NA

 

 

 

B.A –III- HON’S

ECO-

ENG-DIKSHA

STATS-Sandeep

MATHS-SS

PSY-ANKITA

 

ECO-ASHISH

MATHS-RM

SKT

ENG-KS

HINDI-Raveena

MATHS-SR

SKT

PSY-PRIYANKA

ENG-AR

ECO-ALKA

MATHS-RENU

SKT

PSY-NM

ENG-MEENU

HINDI-Preeti

ECO-POOJA

PSY-PRIYANKA

 

HINDI-Dalber singh

MATHS-MAMTA

ECO

COMP-JYOTI

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

TIME TABLE TENTATIVE  PHYSICS  (HON’S)- 2020-21  ODD SEM

Class / Periodà

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Timeà

9:00 – 9:45

9:45- 10:30

10:30- 11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

12:45-1:30

1:30-2:15

2:15-3:00

3:00-3:45

 

 

B.sc-II

 

THERMO-SANKET(1-3)-32B

QUANT-PARDEEP-(4-6)-

MP-(1-3)-32B

OPTICS-(4-6)-32B

C.PROG-SUMAN-(1-3)-32B

MATHS-(4-6)-33B

 

 

 

 

 

 

 

 

B.sc-III

 

 

 

STATS-NEHA-(1-3)-33B

NENO-(4-6)-33B

EMT-(1-3)-33B

MP-EKTA-(4-6)-

 

MAT-NEERAJ-(4-6)-32B

ELECT-SNEHA-(1-3)-33B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Principal

                                                                                                                                                                                                   Govt. P.G. College for Women

                                                                                                                                                                                                   Rohtak

 

 

 

 

 

TIME TABLE TENTATIVE B.A (PASS) 2020-21 -ODD SEM

Class/ Period

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Timeà

9:00 – 9:45

9:45- 10:30

10:30- 11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

12:45-1:30

1:45-2:30

2:30-3:15

3:15-4:00

 

 

B.A -II

Geog-A-VANDANA

B-SUSHILA

C-AMITA

Hindi-

A  Sunita

B VK

ECO-A-PK

PSY-A-NM

H.SC-PS

 

 

 

 

 

 

 

ENG-

A-ST

B-JR

C-Manisha

D-KS

E-JH

F-AR

G-Tamana

H-Diksha

MATHS-SD

HINDI-EL-RAVEENA

POL.SCI-

A

B

SOC-A-POOJA

MUSIC-A-SADHIKA

PHY.ED-A

ENG-I-AB

HINDI-H-Baljit

STATS-JYOTI

PL.SCI-C

PHY.ED-B

SKT-EL-

PSY.B

HIST-A

SKT (COMP)-PR

SKT-EL-DK

 

 

 

ART/A.ART

ß-------------------------

MATHS-NH

HIST.B

SOCI-B-POOJA

HINDI-

C -Mamta

D-Baljit Kaur

ECO-B-POOJA

MUSIC-B

PSY-B-ANKITA

SKT-COMP-DK

 

 

------------------à

MATHS-RR

HINDI-

E-Mamta

F-Sunita

G-Mahima

I- VK

SOCI-C-POOJA

HIST-

C

D

ART-A+B-KB

A.ART-A+B-DD

 

 

ENG-T&C

A-ST

B-JR

C-Manisha

D-SM

E-SUSHMA

F-AR

G-Tamana

H-Diksha

I-Sonu

 

ART-A+B-KB

A.ART-A+B-DD

 

ART/A.ART

ß--------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------à

 

 

 

B.A-III

ENG-

A-Sumit

B-KS

C-NA

D-Sonu

E-RH

F-SURAJMUKHI

G-Meenu

H-GF

MATHS-RG

SOCI-A-GW

STATS-PERMILA

POL.SCI-A

PHY.ED-A

HIST-A-Subhash

GEOG-A-DM-(1-3)-

AB(4-6)

PSY-A-LB

HINDI-E Priti

 

ART/A.ART

ß--------------------

MATHS-YP

POL.SC-B-GW

ECO-A-YOGITA

SOCIAB

HIST.B-Nirmala

HIND-F-PREETI

 

 

 

 

 

 

--------------------à

ART-A+B-DD

A.ART-A+B-KB

HIST-C-Nirmala

H.SCI-INDU

HINDI

A VK

B KIRAN VERMA

HINDI-EL AK(1-2)

GEOG-B-BINDU(1-3)

    HEMLATA-(4-6)

C-KS-(4-6)

    PRIYANKA(1-3)

PSY-B

 

ART/A.ART

ß--------------------------

ART-A+B-DD

A.ART-A+B-KB

POL.SC-C

ECO-B-PK

HINDI-

C-Mahima

D-RK

SKT-(COMP.GP)-PR

SKT-SUMAN

MATHS-SR

MUSIC-SADHIKA

PSY-B-LB

 

 

---------------------à

ENG-T&C

A-Tamana

B-KS

C-NA

D-Sonu

E-RH

F-T&C-SM

G-Sushma

H-GF

I-TEXT-JH

 

SKT-EL-SUMAN

HINDI

G-Mamta

H-Raveena

I-Kiran Verma

MUSIC

ENG-T&C-

I-TEXT-DIKSHA

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

TIME TABLE TENTATIVE B.Sc. (MEDICAL & NON. MEDICAL)- 2020-21 -ODD SEM

Class/ Period

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Timeà

9:00 – 9:45

9:45- 10:30

10:30- 11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

12:45-1:30

1:45-2:30

2:30-3:15

3:15-4:00

 

 

B.sc-II

C.SC-54B-PARMOD

 

MATHS-A-NH

               B-NB

               C-KD

BOT-SONALI-51B

C.SC-54B-MA

 

CHEM-SHASHI/SONIKA/DEEPAK/MONIKA-2C

STATS-Jyoti

ZOO-SEEMA/BABLI-12C

PHY-NEELAM/VIKAS/SWATI/NEERAJ-9C

MATHS-

A-SD

B-PS

C-PK

 

MATHS-

A-RR

B-PM

C-RN

SKT-DK-29B

HINDI-PREETI-4F

HINDI-Dalbir Singh-(1-2)-3B

SKT-SUMAN-5B

 

 

 

B.sc-III

MATHS-

A-RM

B-MAMTA

C-PM

 

CHEM-SAVITA/ANITA/VIJETA/SUMAN/POOJA-2C

STATS-49B Permila

C.SC-54B-LALITA

ZOO-SANTOSH/RADHA/MADHURI-12C

PHY-SUMAN/ANJU/PARDEEP/SNEHA-9C

MATHS-

A-YP

B-SS

C-BABITA

BOT-NIDHI-51B

VEENA-51B

MATHS-

A-BABITA

B-RENU

C-RG

C.SC-54B-ANNU

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                          TIME TABLE  TENTATIVE M.A- 2020-21 ODD SEM

Class/ Periodà

I

II

III

IV

V

VI

RECESS

VII

VIII

IX

Timeà

9:00 – 9:45

9:45- 10:30

10:30- 11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

12:45-1:30

1:30-1:45

1:45-2:30

2:30-3:15

3:15-4:00

M.A-I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A-II

GEO-PK

Hindi-AK

His-Aprajita

Hindi-RK

His-Rakesh,Naresh,

Praduman

GEO-P.KH

Hindi-AK

Hindi-Anu

His –Surender,Meenu,Subhash

His-Meenu,Naresh,Aprajita

GEO-JYOTI

GEO-SATISH

Hindi- Anu

His-Subhash,Surender

Hindi-RK

Hindi-Baljit Kaur

His -Nirmala

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Principal

Govt. PG.College for Women,

Rohtak